uw taal
votre langue
your language
NL | FR | ENG
menu

Leren boven de maat

Projectidee

De leercompetentievragenlijst  werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen en het bedrijf Domo de Refontiro in het kader van het IWT-innovatiemandaat ‘Leren boven de maat’.

Het project Leren boven de maat wil nagaan of het rendement van formele professionaliseringsactiviteiten (trainingen, workshops, studiedagen, e.d.) kan verhoogd worden door de aanpak van die activiteiten beter af te stemmen op de leercompetenties van deelnemers. Zo wil het project dus het rendement van dergelijke activiteiten figuurlijk ‘boven de maat’ tillen.

Via de leercompetentievragenlijst beogen we enerzijds dat individuele deelnemers zich bewust worden van hun eigen leercompetenties. Anderzijds biedt de informatie uit het instrument de begeleiders van professionaliseringsactiviteiten informatie over hoe ze hun aanpak beter kunnen afstemmen op de leercompetenties van deelnemers. Onderzoek en ontwikkeling gaan in dit project dus hand in hand.

 

De Leercompetentievragenlijst

Om de doelstellingen van het project te realiseren, was er behoefte aan een kwaliteitsvol instrument om de leercompetenties van deelnemers in kaart te brengen. Dat werd de leercompetentievragenlijst. Omdat we van mening zijn dat het instrument ook buiten het project nuttig kan zijn, stellen we ook een vrije versie ter beschikking.

De leercompetentievragenlijst is gebaseerd op bestaande, kwaliteitsvolle vragenlijsten. Deze werden door het onderzoeksteam aangepast aan de context van werkgerelateerd leren.  Via co-creatie tussen Domo de Refontiro en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden we feedbackrapporten voor de leercompetentievragenlijst. Afhankelijk van de versie  waarvoor je kiest is die feedback meer of minder uitgebreid.

Wil je de leercompetentievragenlijst gebruiken voor onderzoeksdoelstellingen, neem dan contact met het onderzoeksteam op via het contactformulier.

 

Resultaten

Enkele resultaten van het onderzoek kan je hier bekijken. Definitieve resultaten onder de vorm van publicaties vind je hier.

 

Het projectteam

Dossier-9

v.l.n.r.: Piet Van den Bossche, David Gijbels, Gert Vanthournout, Pieter Sprangers, Christel Ruttens
Foto: Jesse Willems, UAntwerpen