uw taal
votre langue
your language
NL | FR | ENG
menu

Je kiest ervoor om de vrij toegankelijke versie van de Leercompetentievragenlijst in te vullen. Aan de hand van de vragen die je invult, kan je meer te weten komen over:

  • wat jouw redenen zijn om deel te nemen aan een workshop, training of professionaliseringsactiviteit;
  • welke doelen je jezelf stelt wanneer je deelneemt aan een workshop, training of professionaliseringsactiviteit;
  • hoe je het leren tijdens een workshop, training of professionaliseringsactiviteit gewoonlijk aanpakt en in hoeverre je aandacht hebt voor de vertaling naar jouw eigen werkcontext;
  • Hoe je omgaat met informatie en op welke manier jij beslissingen neemt.

Daarnaast vragen we ook naar jouw geslacht, leeftijd en hoogst behaalde diploma. Deze gegevens worden louter gebruikt voor onderzoek. Je hoeft ze niet in te vullen, maar de gegevens helpen ons wel om onderzoek te doen dat de kwaliteit van leercompetentievragenlijst verhoogt.

 

Hoe vul je de vragenlijst in?

Neem rustig je tijd om de instructieteksten voor elk deel van de vragenlijst aandachtig te lezen. Kijk op elk scherm na of je alle vragen wel hebt ingevuld. Als je niet alle vragen hebt ingevuld kan je niet verder naar de volgende pagina (behalve bij de achtergrondgegevens op het einde van de vragenlijst).

In de vragen wordt telkens gesproken van een professionaliseringsactiviteit. Hieronder kunnen verschillende soorten activiteiten vallen (trainingen, workshops, opleidingen, zelfstudiepakketten, …). Voor ons voldoet een professionaliseringsactiviteit aan volgende kenmerken:

  • … heeft een uitgetekend traject. Het stelt specifieke doelen voorop, behandelt een afgelijnde inhoud en het maakt gebruik  van specifieke werkvormen.
  • … vindt meestal plaats in een klaslokaal onder begeleiding van een coach of een lesgever. Dit hoeft echter niet. Ook begeleide zelfstudie of een online cursus behoren tot de groep van de formele professionaliseringsactiviteiten.
  • … wordt ondersteund of begeleid door de organisatie waarvoor jij werkt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de organisatie de activiteit zelf verzorgt, maar het kan ook zijn dat ze jouw deelname betaalt of je de tijd geeft om aan de activiteit deel te nemen.
  • … kan kortdurend of langlopend zijn.
  • … kan individueel of in groep plaatsvinden.

 

Het invullen van de vragenlijst verloopt het makkelijkste als u één specifieke, professionaliseringsactiviteit voor ogen neemt. Hoe recenter, hoe beter. Dit hoeft geen geslaagde professionaliseringsactiviteit te zijn. Als je deze vragenlijst invult net voor je aan een professionaliseringsactiviteit deelneemt, neem je waar mogelijk best deze activiteit voor ogen.

Antwoord eerlijk en volledig. Hoe juister, hoe zinvoller de feedback die je nadien ontvangt. Het invullen van deze vragenlijst vraagt ongeveer een kwartier van je tijd.

 

Wat gebeurt er met je gegevens?

Het kan gebeuren dat jouw antwoorden op de vragenlijst worden gebruikt voor onderzoek. De data worden dan verwerkt door de Universiteit Antwerpen. Jouw individuele gegevens worden daarbij vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat jouw persoonlijke gegevens en resultaten op de vragenlijst niet worden doorgegeven aan Domo de Refontiro, jouw organisatie of andere organisaties. Als de Universiteit Antwerpen over de gegevens communiceert gebeurt dit anoniem en op groepsniveau. Dit laatste houdt in dat jouw data worden gecombineerd met data van anderen en dat enkel over alle data heen conclusies worden gerapporteerd. Je kan er dus gerust in zijn: Niemand komt jouw score op de leercompetentievragenlijst te weten.

Veel succes met het invullen van de vragenlijst

Het Leren boven de Maat-team

Start